Chậu composite cao cấp Anber - MS1649Mẫu chậu composite anber 1649 là một mẫu chậu rất đẹp và thích hợp trồng nhiều loại cây. Với mẫu 1649, bạn có thể trồng các loại cây như: hoa dừa cạn, trầu bà, lan hạt dưa, mẫu tử, trầu bà sữa...


Chậu composite anber 1649 (Trắng bóng)

Chậu composite anber 1649 (Xám mờ)

Chậu composite anber 1649 (Xám mờ)

Chậu composite anber 1649 (Trắng bóng)

Chậu composite anber 1649 (Xám mờ) trồng trầu bà xanh

Chậu composite anber 1649 (Xám mờ)

Chậu composite anber 1649 (Xám mờ) trồng hoa dừa cạn

Chậu composite anber 1649 (Xám mờ) trồng hoa dừa cạn